UI\UX Designer

ui ux design 使用者 介面

網頁、app使用者介面設計 / 使用者經驗探討

目前有意願分享的導師

19 Phantas Weng
此職業/專業處於等候狀態,目前有『2名』導師,再『1名』導師便會開放申請諮詢。

目前還沒有足夠願意分享該職業/專業的人,如果你有認識的人還請分享給你朋友喔

有興趣了解的人

Jino Spark 李欣樺 楊鈞宜 Livia  Peng Wanyu Chang THEAMBERLIN Ting Chris Chen Chiaochen Li Yu Wu Silber Ronica Lu Shan Roynard Wei Ernest Chen Zhao-yi Chen Juichen Sally WU 邱文琳 Pei Tzu Hsu Xiao Yu 葉柏雅 Pei-ying WU AllenWu Claire Pan